Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

Preesens-Psykopalvelut Suvi Ikosen palveluihin kuuluvatYksilö- ja ryhmäpsykoterapia:

Tutustumisajan voi varata puhelimitse tai sähköpostitse.
Tutustumisajan tavoitteena on jäsentää yhdessä terapiaan hakeutuvan kanssa psykoterapiatarpeet ja -tavoitteet. Ensitapaamisella kuvaan myös omia työtapojani ja työskentelyfilosofiaani. Yhdessä pohdimme kuinka ihmisen tarpeet ja tavoitteet ja minun työtapani kohtaavat.

Alustavasti jo tässä vaiheessa jäsennämme myös sitä hyötyisikö ihminen lyhytterapiasta vai pidemmästä terapiaprosessista ja yksilö- vai ryhmäpsykoterapiasta.

Ensitapaamisella käymme läpi myös psykoterapian käytännön toteuttamisen edellytykset:
aloitusajankohdan, käyntitiheyden, kokonaisprosessin pituuden, rahoituksen, työhypoteesit ja yhteistyömuodot.

Erittäin tärkeää on kuulostella yhdessä tässä ja nyt yhteistyöilmapiirin turvallisuutta ja luottamusta.

Tutustumiskäynnin jälkeen sovimme muutaman elämäntarinahaastattelukerran, jolloin käymme läpi ihmisen omaa ja hänen perheensä elämäntarinaa.
Näiden kertojen aikana meille myös jäsentyy tarkemmin kokonaistyöskentelyn luonne ja esim. onko kyse lyhytterapiasta vai pidemmästä terapiaprosessista.

Haastattelukertojen jälkeen etenemme terapiasopimuksen mukaisesti psykoterapiaprosessiin.

Psykoterapiaryhmään hakeutuminen noudattaa samanlaista polkua. Ryhmäpsykoterapian aloittamista määrittelee ryhmien alkamisajankohdat.

Työpsykologia

Toimin sopimuksen mukaan yhteistyössä asiakkaan työterveyshuollon ammattihenkilöstön kanssa.

Yksilövastaanotto
Psykologiset tutkimukset
Tukiryhmät
Työyhteisökonsultaatiot

Työnohjaus:

Työnohjauksen tavoitteena on työntekijän perustehtävän ja toiminnanteorian tutkiminen ja hänen asiantuntemuksensa syventäminen.

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus
Kohderyhmät: terveydenhuollon, opetusalan ja sosiaalialan ammattilaiset

Työyhteisötyönohjaus:

Kohderyhmät: Eri alojen asiantuntijayhteisöt
Työnohjauksen fokus: Työyhteisön yhteisen perustehtävän tavoitteiden ja keinojen tutkiminen sekä yhteisön jäsenten osaamisen jakaminen ja syventäminen.
Työnohjausprosessi on yhteisen todellisuuden jäsentämis- ja ymmärtämistyötä.


Preesens-Psykopalvelut Suvi Ikonen, Pursimiehenkatu 9B 25, 00150 Helsinki, Puh. 040 7636 357

  näytä normaaliversio » Ylös